Čtyřkolky kategorie T3

FAQ K NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 167/2013
- „Kategorie T3“

Definice T3: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg

Kategorie T3 se dělí na:

ČR i SR: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg

a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h – toto se týká našich ATV !!!

Jaký řidičský průkaz umožňuje řízení motor. vozidel v „kategorii T3“?

ČR i SR:  ŘP T bez omezení
ŘP B do 3500 kg

Jsou nějaká specifika pro vydávání TP pro „kategorii T3“?

ČR - Vydává se Technický průkaz zvláštního vozidla
SR – Tlačivo osvedčenia o evidencii časť II je rovnaké pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú evidencii.

Jaká jsou pravidla ohledně technických kontrol pro vozidla v „kategorii T3“?

ČR - Provozovatel stroje kategorie T3 a jejich přípojného vozidla přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě 4 let po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.

SR - Do 4 rokov po prvom prihlásení a potom v dvojročných lehotách (§ 47 vyhlášky č. 578/2006 Z. z.)

Jaká jsou pravidla ohledně emisních kontrol pro vozidla v „kategorii T3“

Měření emisí se zatím týká všech čtyřkolek kategorie T3b. Emise T3 může měřit stanice TK, která k tomuto má osvědčení, tzn. musí mít možnost měřit emise kategorie T!
Měření emisí T3 může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

Jsou nějaká omezení pro silniční provoz (např. omezení pro silnici 1.tř)?

ČR - Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, (361/2000 Sb. §43 (2)):

  • v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
  • v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
  • v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

SR - Pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať:

1) v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín
2) v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín (§ 39 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.)

Jaká je povinná výbava pro vozidla v „kategorii T3“?

ČR - Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 přílohy 12 vyhl. č. 341/2014 Sb.
a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

SR-  http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=59781

Je povinná přilba pro „kategorii T3“?

ČR – zatím není
SR – zatím není. Zákon č. 8/2009 Z. z., - pre kategóriu T3 použitie ochrannej prilby nie je stanovené

aligatoravs.cz

kontaktujte nás

Aleš Vajďák - AligatorAVS

Neubuz 80

76315 Slušovice

E: info@aligatoravs.cz

T: +420 777 002 800

sociální sítě